BIOSTAT® Aplus

Компактен лабораторен биореактор.

BIOSTAT® Aplus е компактна, автоклавируема лабораторна ферментационна система, подходяща за широк кръг R&D приложения. Биореакторите BIOSTAT® Aplus се предлагат в няколко предварително конфигурирани версии предназначени за култивиране на микроорганизми или за клетъчно култивиране.

Основни характеристики:
• Готови за употреба конфигурации за култивиране на микроорганизми или клетъчно култивиране
• Контрол на температура, pH, DO, скорост на разбъркване, смесване на газове, ниво на пяна и субстрат
• Двуетапен контролер за DO, чрез скорост на разбъркване, миксиране на газове или добавяне на субстрат
• In-line калибриране на pH
• Система за миксиране на 4 газа (въздух, O2, N2, CO2) с отделен газов поток, във версиите за клетъчно култивиране
• Възможност за обогатяване с O2, във версиите за култивиране на микроорганизми
• Взаймозаменяеми културални съдове с работен обем: 1 l, 2 l и 5 l
• Преход от шейкър към колби за тъканно култивиране
• Доказана в индустрията апаратура
• Протеинова експресия в малки обеми
• Notebook PC за управление на процесите и съхранение на информация
• BioPATR MFCS/DA софтуерен пакет