BIOSTAT® PBR 2S

Фотобиореактор.

BIOSTAT ® PBR 2S е специално проектиран за култивиране на фототрофни организми, включително микро водорасли, мъх, бактерии и растителни клетки. Системата има редица функции, които дават възможност за култивиране при оптимални условия, дори на най- чувствителните клетъчни типове.

BIOSTAT ® PBR 2S е последно поколение фотобиореактор. Геометрията на фотосинтетичния модул осигурява оптимална ефективност на осветяване, за единица площ.

Базовата BIOSTAT ® PBR 2S система е изградена от следните компоненти:

Контролна кула
Хардуер на дигиталния контролер:
• Усилватели за:
o Температура
o pH
o pO2
o Мътност
• Интерфейс за управление:
o Графичен touch screen дисплей
• Система за температурен контрол:
o Температура 8°C до 80°C над температурата на охлаждащата вода
o Електрически нагревател 1000 W
o Контролен клапан за охлаждащата вода
• Помпа за циркулация
• Система за аерация "Exclusive Flow"
• Перисталтични помпи за добавяне на киселини/ основи

Софтуеърни функции на BIOSTAT ® PBR 2S
• Графично изобразяване на процеса
• Дигитално калибриране на сензорите, вкл. рекалибриране на pH
• Управление на дозиращите помпи/ клапи
• Цифрови контролери за:
o Температура
o pH
o pO2
o Интензитет на светлината
o Рейт на рециркулация
o Субстрат

Помпа за рециркулация
• Дебит 50- 5000 мл./мин.
• Захранване 230 VAC

Фотосинтетичен модул
• Стъклена тръба със спирален дизайн
• Устройство за осветление
o Контролно устройство
o Държач за 8 флуоресцентни лампи, 18 W
• Захранване 230 VAC

Съдове за рециркулация и кондициониране
• Стъклен съд с кръгло дъно
• Плоча от неръждаема стомана с
вертикални дръжки
• Стойка от неръждаема стомана
• Филтри на входовете и изходите
• Тръба за продукт, регулируема по височина
• Стерилни връзки
• 4-допълнителни порта
• Охладител
• Температурен датчик Pt 100
• pН-електрод
• pO2-електрод
• Сензор за мътност
• 2 колби за съхранение от 250 мл
• Тръба за аерация
• Ръчен самплер

Материали:
• В досег с продукта- неръждаема стомана AISI 316 L, боросиликатно стъкло, EPDM / FDA
• Други- неръждаема стомана AISI 304
BioPAT® MFCS/DA

• SCADA софтуеър за управление на процеса, съвместим с Microsoft Windows2000/ WindowsXP & Windows 7

Захранване
• 230 VAC