Flexel® 3D Tank Liner

Отворени торби за еднократна употреба, проектирани за ползване в цилиндрични съдове, налични с обеми: 30 l до 1000 l.

Могат да бъдат доставени стерилни, свободни от пирогени Flexel® 3D Tank Liner, както и нестерилни. Налични са две разновидности- със и без дрейн за оттичане на дъното.

Типични приложения са подготовка и съхранение на буфери, междинни продукти и среди или миксиране в отворен резервоар.

Спецификации

Материал:
S30- PE (polyethylene) слой в контакт с продукта

Обем:
30 l, 50 l, 100 l, 200 l, 300 l, 370 l, 560 l, 1000 l

Маркучи:
Silicone + Clear C-Flex® 374

Стерилизация:
γ- радиация
Нестерилни