Категория:
Тегловни платформи
Серия:
Combics

Combics Ex Weighing Platforms

Тегловни платформи Combics Ex, за работа във взривоопасни зони, с капацитет 0.1 г- 3 т.

Налични в 11 различни размера, Combics Ex дават възможност за персонално конфигуриране и настройване към различни технологични приложения.
Всички компоненти за работа в опасни условия имат верификация за вътрешна безопасност, която покрива и компонентите на модулните серии. Налична е документация за работа във взривоопасни зони.

Основни характеристики:
• Сертифицирани за зона 1, 21 (газ и прах), както и за зона 20 (само във връзка с CIXS3);
• Одобрени за използване с индикатор Combics Ex CIXS3 FCT01-X, предавател PR1710 / 6 и PR1710 / 7, PR1711 / 6 или с искробезопасен интерфейс PR1626/60 за опасни газови зони;
• Опции от неръждаема стомана за тегловното блюдо, както и подемни системи за по- лесно почистване