MWCO:
10 kDa, 100 kDa, 20 kDa, 300 kDa, 5 kDa
Обем на пробата:
0.5- 2.5 ml

Centrisart I

Ултрафилтрационни устройства за проби 0.5- 2.5 мл.

Centrisart I са готови за употреба ултрафилтрационни центрофужни устройства за еднократна употреба. Основното им предназначение е разделяне на протеини от ниско-молекулни субстанции в биологични проби с обеми: 0.5 мл.-2.5 мл. Предлагат избор между полиетерсулфонова (PES) и целулозо- триацетатна (CTA) мембрана.

Centrisart I имат уникален дизайн- ултрафилтрация се извършва в посока, обратна на центробежната сила. Това свойство е изключително ефективно за предотврятяване на прждевременно запушване на филтъра, така че цели кръвни проби могат да бъдат депротеинизирани. Ултрафилтрата се събира във вътрешната част на устройството и е достъпен без да се налага разглобяване.

Сред типичните приложения на Centrisart I са:
• Изследване на медикаменти
• Определяне на метаболити в серум
• Отстраняване на протеини от кръвни проби
• Филтрация на липозоми
• Отстраняване на вируси

Спецификации

Мембрана:
Полиетерсулфон (PES)
Целулозен триацетат (CTA)

MWCO/ разделяне по молекулна маса:
5 000, 10 000, 20 000, 100 000, 300 000

Броя/ опаковка:
12

Обем на пробата:
Летящ ротор: 2.5 ml
Фиксиран ъгъл: 2.5 ml

Дължина:
93 мм

Ширина:
14 mm

Активна мембранна повърхност:
0.79 cm2

Обем “dead stop”:
100 µl

Ротор:
Летящ или с фикс. ъгъл (мин. 25 гр.) ротор за 15 мл. (17мм) центрофужни епруветки

Максимална скорост:
2 000 x g- фиксиран ъгъл
2 500 x g- летящ ротор