Размер на порите :
0.2 µm, 0.45 µm
Цвят филтър/ мрежа:
Бял, Бял/ черен
Броя/ опаковка:
100, 200

CA Single Packed Sterile Membranes

Стерилни, индивидуално опаковани целулозо- ацетатни мембранни филтри. Предназначени за борене на колонии, тестване на стерилност и микроскопски наблюдения.

Филтри с размер на порите 0.45 µm са подходящи за отстраняване на микроорганизми и частици от водни разтвори като буфери, хранителни среди, серум и подобни проби. Мембрана 0.2 µm осигурява стерилна филтрация на водни разтвори.

Целулозо- ацетатната мембрана е изключително подходяща за филтрация под налягане.

Наличните размери на порите са: 0.2 µm и 0.45 µm и диаметър на филтъра: 47 mm, 50 mm.

На разположение са целулозо- ацетатни мембранни филтри с хидрофобен ръб. Мембранните филтри с хидрофобен ръб се използват основно за разтвори, съдържащи субстанции с антибиотични характеристики.


Спецификации

Диаметър на филтъра:
47 мм, 50 мм

Размер на порите:
0.2 µm, 0.45 µm

Броя/ опаковка:
100, 200

Стерилност:
Стерилни, индивидуално опаковани

Дебелина:
120- 140 µm

Отнасяне към вода:
Хидрофилни

Химическа съвместимост:
Водни разтвори (pH 4-8), алкохол и др. органични разтворители

Стерилизация:
Автоклавиране при 134 C, суха стерилизация при 160 C, ETO- стерилизация, γ-радиация (25kGy)