Видове:
Филтрационни устройства за еднократна употреба
Размер на порите :
0.2 µm, 0.45 µm, 0.8 µm
Цвят филтър/ мрежа:
Бял/ черен, Зелен/ тъмно зелен, Черен/ бял
Броя/ опаковка:
48

Biosart® 100 Monitors

Стерилни филтрационни устройства с обем: 100 мл., за микробиологичен мониторинг на течности.

Biosart® 100 са готови за употреба стерилни филтрационни устройства, съдържащи фуния, мембранен филтър и целулозна подложка, разположена в петри. Те са специално разработени за детекция и количествено определяне на микроорганизми във фармацевтични и козметични продукти, храни, напитки, вода и други течности. След филтрация, 100 мл. фуния се отделя и Biosart® 100 се превръща в петри, което елиминира нуждата от манипулация с филтъра. Културални среди за омокряне на целулозната подложка са налични в стерилни пластмасови ампули (Biosart® 100 Nutrient Media). Тези устройства за еднократна употреба елиминират нуждата от стерилизация и дезинфекция, необходими при металните и стъклените фунии.

Съвместимост с международни стандарти:
Мембранната филтрация е общоприет метод за микробиологичен анализ на течни проби. Biosart® 100 устройствата и хранителните среди са съобразени с международните стандарти като:
• Европейска и американска фармакопея
• Международни стандарти за микробиологична методика като: ISO 7704, ISO 9308-1, ISO 8199, DIN ISO 16266
• СЗО директива за качество на питейна вода, 1997
• Стандартни методи за иследване на питейни и отпадни води, 20-то издание
• Европейска директива за качество на питейните води CD 98/83/EC

Специфични характеристики:
• Висока пропускливост на мембраните и скорост на филтрация
• Стерилни или индивидуално опаковани- стерилни
• Мембранни филтри съобразени с ISO 7704
• Разнообразие от цветове на мембранните филтри за най- добър контраст с морфологията на целевата група микроорганизми
• Готови за употреба и лесни за ползване
• Минимални изисквания за оборудване

Спецификации

Материал на филтъра:
Целулозен нитрат (CN)
Регенерирана целулоза

Диаметър на филтъра:
47 mm

Филтрационна площ:
14.5 см2

Размер на порите:
0.2 µm, 0.45 µm, 0.8 µm

Обем на фунията:
100 ml, деления през 10 мл.

Броя/ опаковка:
48

Химическа съвместимост:
Водни разтвори (pH 4-8), алкохол и др. органични разтворители

Цвят филтър/ мрежа:
Бял/ черен; Зелен/ тъмно зелен; Сив/ бял (черен след омокряне)

Стерилност:
Стерилни, пакетно опаковани;
Стерилни, индивидуално опаковани